مرکز مشاوره و خدمات روان درمانی ذهن آگاه

  •    آدرس : نیشابور. خیابان عطار. عطار 9. ساختمان نظام پزشکی. طبقه 3. واحد 6

  •    شماره تماس : 43328398-051

  •    ایمیل : zehnagah.clinic@gmail.com

فرم تماس با ما