نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی آنلاین

دوست گرامی

برای تعیین وقت، بایستی ابتدا مبلغ 40000  تومان از طریق درگاه اینترنتی واریز نمایید. پس از آن، در قسمت فرم نظرات، نام و شماره تماس خود را به همراه شماره پیگیری پرداخت آنلاین ثبت کنید تا پذیرش مرکز با شما برای تعیین وقت تماس بگیرد،

مطلوب است در خصوص مسأله ای که نیاز به دریافت مشاوره دارید، توضیح مختصری ارائه دهید. این به ما کمک می‌کند تا برای شما با مشاوری متناسب با مسأله ای که بیان کرده اید، تعیین وقت صورت پذیرد.

فرم نظرات